Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
소연이에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
부모님께,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
안녕 현주야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
야 미영아,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
미영,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
내 사랑에게,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
사랑하는 현정씨
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
...관련 계획이 있나요?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
...도 안부를 물으십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
...께도 안부 전해 주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
빨리 답장 주세요.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
... 이면 답장을 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
건강히 지내세요.
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
사랑합니다.
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
그리운 마음 담아 ... 가.
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
감사하며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
... 드림 (보냄)
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
사랑을 보내며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, brief aan familie
Люблю,
사랑하는 마음으로,
Informeel, brief aan familie