Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
好きだよ
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Люблю,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie