Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
Grazie per avermi scritto.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Spero di avere presto tue notizie.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Stammi bene.
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Ti amo.
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
I migliori auguri
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Con i migliori auguri
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
Cari saluti
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Tante belle cose
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
Con tanto amore
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Tanti cari saluti
Informeel, brief aan familie
Люблю,
Con affetto,
Informeel, brief aan familie