Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
Cher Benjamin,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Cher Oncle Jeremy,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Salut Sylvain,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Coucou Daniel,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
Victor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Mon très cher Christophe,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
Merci pour votre lettre.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Dis bonjour à... de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Prends soin de toi.
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Je t'aime.
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
Tous mes vœux,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Amitiés,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
Amicalement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Bien à vous/toi,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
Tendrement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Bises,
Informeel, brief aan familie
Люблю,
Bisous,
Informeel, brief aan familie