Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Люблю,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie