Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dragă Andrei,
Cher Benjamin,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dragă Mamă/Tată,
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dragă unchiule Andrei,
Cher Oncle Jeremy,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Dragă Andrei,
Salut Sylvain,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Bună Andrei!
Coucou Daniel,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Salut Andrei!
Victor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Draga mea,/Dragul meu,
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dragul meu Andrei,
Mon très cher Christophe,
Informeel, aanhef voor een partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Merci pour votre lettre.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Am aflat cu plăcere faptul că...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... îţi transmite toată dragostea.
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
Salută pe ...din partea mea.
Dis bonjour à... de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Scrie-mi înapoi curând.
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Trimite-mi un răspuns când... .
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Aveţi grijă de voi!
Prends soin de toi.
Brief aan familie en vrienden
Te iubesc!
Je t'aime.
Brief aan partner
Toate cele bune,
Tous mes vœux,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Cu drag,
Amitiés,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cele mai calde urări,
Amicalement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Toate cele bune,
Bien à vous/toi,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cu toată dragostea,
Tendrement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cu drag,
Bises,
Informeel, brief aan familie
Cu mult drag,
Bisous,
Informeel, brief aan familie