Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dragă Andrei,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Dragă Andrei,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Bună Andrei!
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Salut Andrei!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Te iubesc!
Mi amas vin.
Brief aan partner
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Cu drag,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cu drag,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Cu mult drag,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie