Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dragă Andrei,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Dragă Andrei,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Bună Andrei!
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Salut Andrei!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Te iubesc!
I love you.
Brief aan partner
Toate cele bune,
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Cu drag,
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Toate cele bune,
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cu toată dragostea,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cu drag,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Cu mult drag,
Much love,
Informeel, brief aan familie