Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Querido Vítor,
Querida Maria,
소연이에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Querida Mãe,
Querido Pai,
부모님께,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Olá Vítor,
안녕 현주야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Oi Vítor,
야 미영아,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Vítor,
미영,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Meu querido,
Minha querida,
내 사랑에게,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Meu amado,
Minha amada,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
사랑하는 현정씨
Informeel, aanhef voor een partner
Obrigado por sua carta.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Foi bom ter notícias suas novamente.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Escrevo-lhe para dizer que ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Você já fez planos para ...?
...관련 계획이 있나요?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Fiquei satisfeito ao saber que ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Lamento informá-lo que ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Fiquei tão triste ao saber que ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...manda lembranças.
...도 안부를 물으십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Diga olá para ... por mim.
...께도 안부 전해 주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero ter notícias suas em breve.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva novamente em breve.
빨리 답장 주세요.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva de volta quando...
... 이면 답장을 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuide-se.
건강히 지내세요.
Brief aan familie en vrienden
Eu te amo.
사랑합니다.
Brief aan partner
Abraços,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Com carinho,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Com carinho,
감사하며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tudo de bom,
... 드림 (보냄)
Informeel, brief aan familie of vrienden
Com todo meu amor,
사랑을 보내며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Com muito amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, brief aan familie
Com muito amor,
사랑하는 마음으로,
Informeel, brief aan familie