Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Querido Vítor,
Querida Maria,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Querida Mãe,
Querido Pai,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Olá Vítor,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Oi Vítor,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Vítor,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Meu querido,
Minha querida,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Meu amado,
Minha amada,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Obrigado por sua carta.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Foi bom ter notícias suas novamente.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Escrevo-lhe para dizer que ...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Você já fez planos para ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Fiquei satisfeito ao saber que ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Lamento informá-lo que ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Fiquei tão triste ao saber que ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...manda lembranças.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Diga olá para ... por mim.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero ter notícias suas em breve.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva novamente em breve.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escreva de volta quando...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuide-se.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Eu te amo.
好きだよ
Brief aan partner
Abraços,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Com carinho,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Com carinho,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tudo de bom,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Com todo meu amor,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Com muito amor,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Com muito amor,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie