Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
เรียน จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
ที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
สุดที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
ฉันรักคุณ
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
ด้วยความรักยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie
Liefs,
รักอย่างมาก
Informeel, brief aan familie