Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
소연이에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
부모님께,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
안녕 현주야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
야 미영아,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
미영,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
내 사랑에게,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
사랑하는 현정씨
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
...관련 계획이 있나요?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물으십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
...께도 안부 전해 주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
빨리 답장 주세요.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
... 이면 답장을 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
사랑합니다.
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
감사하며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
... 드림 (보냄)
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
사랑을 보내며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, brief aan familie
Liefs,
사랑하는 마음으로,
Informeel, brief aan familie