Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
好きだよ
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Liefs,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie