Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Grazie per avermi scritto.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
Spero di avere presto tue notizie.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
Stammi bene.
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
Ti amo.
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
I migliori auguri
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
Con i migliori auguri
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Cari saluti
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Tante belle cose
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Con tanto amore
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Tanti cari saluti
Informeel, brief aan familie
Liefs,
Con affetto,
Informeel, brief aan familie