Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
Cher Benjamin,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
Cher Oncle Jeremy,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
Salut Sylvain,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
Coucou Daniel,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
Victor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
Mon très cher Christophe,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Merci pour votre lettre.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
Dis bonjour à... de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
Prends soin de toi.
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
Je t'aime.
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
Tous mes vœux,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
Amitiés,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Amicalement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Bien à vous/toi,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Tendrement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Bises,
Informeel, brief aan familie
Liefs,
Bisous,
Informeel, brief aan familie