Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Liefs,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie