Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
I love you.
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Liefs,
Much love,
Informeel, brief aan familie