Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Beste Jan
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
保重。
Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je.
我爱你。
Brief aan partner
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten,
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Liefs,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie