Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

소연이에게
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
부모님께,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
삼촌께
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
안녕 현주야!
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
야 미영아,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
미영,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
내 사랑에게,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
내가 제일 사랑하는 ... 에게
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
사랑하는 현정씨
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
편지 주셔서 감사합니다.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

말해줄게 있어서 편지를 써요.
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
...관련 계획이 있나요?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
...을 알려주게 되어 기뻐.
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
... 소식을 들으니 참 유감이야.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...도 안부를 물으십니다.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
...께도 안부 전해 주십시오.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
빨리 답장 주세요.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
... 이면 답장을 주세요.
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
건강히 지내세요.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
사랑합니다.
好きだよ
Brief aan partner
그리운 마음 담아 ... 가.
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
그리운 마음 담아 ... 드림
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
감사하며, ... 드림
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
... 드림 (보냄)
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
사랑을 보내며, ... 드림
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Informeel, brief aan familie
사랑하는 마음으로,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie