Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

소연이에게
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
안녕 현주야!
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
야 미영아,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
미영,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
내 사랑에게,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
건강히 지내세요.
保重。
Brief aan familie en vrienden
사랑합니다.
我爱你。
Brief aan partner
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie