Portugees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
Olá Vítor,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Oi Vítor,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Vítor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Meu querido,
Minha querida,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Meu amado,
Minha amada,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
Obrigado por sua carta.
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
Escrevo-lhe para dizer que ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Você já fez planos para ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
Lamento informá-lo que ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Fiquei tão triste ao saber que ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
...manda lembranças.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
Diga olá para ... por mim.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
Espero ter notícias suas em breve.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
Escreva novamente em breve.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
Escreva de volta quando...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Cuide-se.
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
Eu te amo.
Brief aan partner
じゃあね
Abraços,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Com carinho,
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
Com carinho,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Tudo de bom,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Com todo meu amor,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Com muito amor,
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
Com muito amor,
Informeel, brief aan familie