Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
Ik hou van je.
Brief aan partner
じゃあね
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Liefs,
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
Liefs,
Informeel, brief aan familie