Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
Grazie per avermi scritto.
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
Spero di avere presto tue notizie.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Stammi bene.
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
Ti amo.
Brief aan partner
じゃあね
I migliori auguri
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Con i migliori auguri
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
Cari saluti
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Tante belle cose
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Con tanto amore
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Tanti cari saluti
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
Con affetto,
Informeel, brief aan familie