Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
Cher Benjamin,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Cher Oncle Jeremy,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
Salut Sylvain,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Coucou Daniel,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Victor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Mon très cher Christophe,
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
Merci pour votre lettre.
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
Dis bonjour à... de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Prends soin de toi.
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
Je t'aime.
Brief aan partner
じゃあね
Tous mes vœux,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Amitiés,
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
Amicalement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Bien à vous/toi,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Tendrement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Bises,
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
Bisous,
Informeel, brief aan familie