Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
Mi amas vin.
Brief aan partner
じゃあね
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
Multa amo,
Informeel, brief aan familie