Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Take care.
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
I love you.
Brief aan partner
じゃあね
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
Much love,
Informeel, brief aan familie