Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

佐藤君へ
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
佐藤君へ
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎くんへ
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
お手紙ありがとう。
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
長い間連絡してなくてごめんね。
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
しばらく連絡を取ってなかったね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

・・・・をお知らせします。
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を報告します。
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・ということを聞いてうれしいです。
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・をお知らせます。
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていました。
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・によろしく言っておいてね。
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
はやく返事を書いてね。
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時は連絡してください。
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
なにか報告があったらまた教えてください。
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
保重。
Brief aan familie en vrienden
好きだよ
我爱你。
Brief aan partner
じゃあね
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
またね
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
元気でね
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
体に気をつけてね
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie