Russisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
Дорогой Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Дорогая мама/папа
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Дорогой дядя Петя,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Привет, Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Здорово, Иван,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
Иван,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
Любимый (ая),
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
Дорогой мой...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Милый Иван,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
Спасибо за письмо.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Мы так давно не общались
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
С удовольствием сообщаю, что...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
Я был рад услышать, что...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
Я так сожалею о...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
... тоже шлет привет.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Передай ... привет от меня.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
Надеюсь на скорый ответ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Ответь как можно скорее
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Напиши, если/когда...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Береги себя.
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
Я тебя люблю.
Brief aan partner
I migliori auguri
С наилучшими пожеланиями
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
С наилучшими пожеланиями,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
С уважением..
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
Всего наилучшего,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
С любовью,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
Я вас люблю,
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
Люблю,
Informeel, brief aan familie