Roemeens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
Salut Andrei!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
Te iubesc!
Brief aan partner
I migliori auguri
Toate cele bune,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
Cu drag,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
Toate cele bune,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
Cu toată dragostea,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
Cu drag,
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
Cu mult drag,
Informeel, brief aan familie