Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
Ik hou van je.
Brief aan partner
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
Liefs,
Informeel, brief aan familie