Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
好きだよ
Brief aan partner
I migliori auguri
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
元気でね
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie