Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
I love you.
Brief aan partner
I migliori auguri
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
Much love,
Informeel, brief aan familie