Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per avermi scritto.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Spero di avere presto tue notizie.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
保重。
Brief aan familie en vrienden
Ti amo.
我爱你。
Brief aan partner
I migliori auguri
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cari saluti
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tante belle cose
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con tanto amore
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Con affetto,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie