Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Kedves John!
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Kedves Anya / Apa!
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Kedves Jerome Nagybácsi!
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Szia John!
Hejsan John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Szia John!
Halloj John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Kedvesem / Drágám!
Min kära,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Kedvesem / Drágám!
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Drága John!
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
Köszönöm a leveledet.
Tack för ditt brev.
Antwoord bij een briefwisseling
Jó volt megint hallani felőled.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Azért írok, hogy elmondjam ...
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Van már valami programod...?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Örömmel jelentem be, hogy ...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Örömmel hallottam, hogy ...
Det glädjer mig att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... is üdvözletét küldi.
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
Üdvözöld...-t helyettem is.
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Várom a válaszodat.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj hamar.
Skriv tillbaka snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj, amint ....
Skriv gärna tillbaka när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Írj, ha többet megtudsz.
Meddela mig då du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Vigyázz magadra.
Sköt om dig.
Brief aan familie en vrienden
Szeretlek
Jag älskar dig.
Brief aan partner
Legjobbakat!
Varma hälsningar,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Üdvözlettel,
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Legjobbakat!
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel,
Många kramar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel, / Sok puszi,
Kramar,
Informeel, brief aan familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Puss och kram,
Informeel, brief aan familie