Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Kedves John!
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Kedves Anya / Apa!
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Kedves Jerome Nagybácsi!
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Szia John!
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Szia John!
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John!
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Kedvesem / Drágám!
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Kedvesem / Drágám!
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Drága John!
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Köszönöm a leveledet.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Jó volt megint hallani felőled.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Van már valami programod...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Örömmel jelentem be, hogy ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Örömmel hallottam, hogy ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... is üdvözletét küldi.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Üdvözöld...-t helyettem is.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Várom a válaszodat.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj hamar.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj, amint ....
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Írj, ha többet megtudsz.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Vigyázz magadra.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Szeretlek
Ik hou van je.
Brief aan partner
Legjobbakat!
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Üdvözlettel,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Legjobbakat!
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Informeel, brief aan familie