Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Kedves John!
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Kedves Anya / Apa!
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Kedves Jerome Nagybácsi!
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Szia John!
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Szia John!
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John!
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Drága John!
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Köszönöm a leveledet.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Jó volt megint hallani felőled.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Olyan régóta nem beszéltünk már.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Azért írok, hogy elmondjam ...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Van már valami programod...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Örömmel jelentem be, hogy ...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Örömmel hallottam, hogy ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Sajnálattal hallottam, hogy ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... is üdvözletét küldi.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Üdvözöld...-t helyettem is.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Várom a válaszodat.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj hamar.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj, amint ....
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Írj, ha többet megtudsz.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Vigyázz magadra.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Szeretlek
好きだよ
Brief aan partner
Legjobbakat!
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Üdvözlettel,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Legjobbakat!
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel, / Sok puszi,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Szeretettel, / Sok puszi,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie