Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Kedves John!
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Kedves Jerome Nagybácsi!
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Szia John!
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Szia John!
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John!
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Kedvesem / Drágám!
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Drága John!
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
Köszönöm a leveledet.
Grazie per avermi scritto.
Antwoord bij een briefwisseling
Jó volt megint hallani felőled.
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Olyan régóta nem beszéltünk már.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Van már valami programod...?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... is üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
Üdvözöld...-t helyettem is.
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Várom a válaszodat.
Spero di avere presto tue notizie.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj hamar.
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj, amint ....
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Írj, ha többet megtudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Brief aan familie en vrienden
Szeretlek
Ti amo.
Brief aan partner
Legjobbakat!
I migliori auguri
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Con i migliori auguri
Informeel, brief aan familie of vrienden
Üdvözlettel,
Cari saluti
Informeel, brief aan familie of vrienden
Legjobbakat!
Tante belle cose
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel,
Con tanto amore
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel, / Sok puszi,
Tanti cari saluti
Informeel, brief aan familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Con affetto,
Informeel, brief aan familie