Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Kedves John!
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Kedves Anya / Apa!
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Kedves Jerome Nagybácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Szia John!
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Szia John!
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Drága John!
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Köszönöm a leveledet.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Jó volt megint hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Van már valami programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... is üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Várom a válaszodat.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj hamar.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj, amint ....
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Írj, ha többet megtudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Vigyázz magadra.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Szeretlek
Mi amas vin.
Brief aan partner
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel, / Sok puszi,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie