Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Kedves John!
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Kedves Anya / Apa!
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Kedves Jerome Nagybácsi!
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Szia John!
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Szia John!
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Kedvesem / Drágám!
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Kedvesem / Drágám!
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Drága John!
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Köszönöm a leveledet.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Jó volt megint hallani felőled.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Olyan régóta nem beszéltünk már.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Azért írok, hogy elmondjam ...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Van már valami programod...?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Örömmel jelentem be, hogy ...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Örömmel hallottam, hogy ...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Sajnálattal hallottam, hogy ...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... is üdvözletét küldi.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Üdvözöld...-t helyettem is.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Várom a válaszodat.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj hamar.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Írj, amint ....
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Írj, ha többet megtudsz.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Vigyázz magadra.
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Szeretlek
I love you.
Brief aan partner
Legjobbakat!
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Üdvözlettel,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Legjobbakat!
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Szeretettel, / Sok puszi,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Much love,
Informeel, brief aan familie