Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Γεια σου Γιαννάκη,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Έλα Γιαννάκη,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Γιαννάκη,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Αγάπη μου,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Αγάπη μου,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Έχεις σχέδια για...;
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
γράψε μου σύντομα.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Γράψε μου όταν...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Να σε καλά.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Σε αγαπώ.
Ik hou van je.
Brief aan partner
Τις καλύτερες ευχές μου,
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Αγάπη,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Με τις καλύτερες ευχές,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Με αγάπη,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Με όλη μου την αγάπη,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Πολλή αγάπη,
Liefs,
Informeel, brief aan familie