Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Γεια σου Γιαννάκη,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Έλα Γιαννάκη,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Γιαννάκη,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Αγάπη μου,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Αγάπη μου,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Έχεις σχέδια για...;
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
γράψε μου σύντομα.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Γράψε μου όταν...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Να σε καλά.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Σε αγαπώ.
Mi amas vin.
Brief aan partner
Τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Αγάπη,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Με τις καλύτερες ευχές,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Με αγάπη,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Με όλη μου την αγάπη,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Πολλή αγάπη,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie