Roemeens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Cher Benjamin,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Chère Maman / Cher Papa,
Dragă Mamă/Tată,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cher Oncle Jeremy,
Dragă unchiule Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Salut Sylvain,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Coucou Daniel,
Bună Andrei!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Victor,
Salut Andrei!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mon chéri / Ma chérie,
Draga mea,/Dragul meu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Iubitul meu, / Iubita mea,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Mon très cher Christophe,
Dragul meu Andrei,
Informeel, aanhef voor een partner
Merci pour votre lettre.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Antwoord bij een briefwisseling
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwoord bij een briefwisseling
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Je t'écris pour te dire que...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
J'ai la joie de vous annoncer que...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
J'ai le regret de vous informer que...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...envoie ses salutations.
... îţi transmite toată dragostea.
De groeten doen aan een derde persoon
Dis bonjour à... de ma part.
Salută pe ...din partea mea.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi vite.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi quand...
Trimite-mi un răspuns când... .
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Prends soin de toi.
Aveţi grijă de voi!
Brief aan familie en vrienden
Je t'aime.
Te iubesc!
Brief aan partner
Tous mes vœux,
Toate cele bune,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Amitiés,
Cu drag,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Amicalement,
Cele mai calde urări,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bien à vous/toi,
Toate cele bune,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tendrement,
Cu toată dragostea,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bises,
Cu drag,
Informeel, brief aan familie
Bisous,
Cu mult drag,
Informeel, brief aan familie