Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Cher Benjamin,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cher Oncle Jeremy,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Salut Sylvain,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Coucou Daniel,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Victor,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Mon très cher Christophe,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Merci pour votre lettre.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Dis bonjour à... de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Je t'aime.
Ik hou van je.
Brief aan partner
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Amicalement,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bien à vous/toi,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tendrement,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bises,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Bisous,
Liefs,
Informeel, brief aan familie