Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Cher Benjamin,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cher Oncle Jeremy,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Salut Sylvain,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Coucou Daniel,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Victor,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Mon très cher Christophe,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Merci pour votre lettre.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Je t'écris pour te dire que...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Dis bonjour à... de ma part.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi vite.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi quand...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Prends soin de toi.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Je t'aime.
好きだよ
Brief aan partner
Tous mes vœux,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Amitiés,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Amicalement,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bien à vous/toi,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tendrement,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bises,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Bisous,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie