Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cher Oncle Jeremy,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Salut Sylvain,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Coucou Daniel,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Victor,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Mon très cher Christophe,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Merci pour votre lettre.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
As-tu prévu quelque chose pour...?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Dis bonjour à... de ma part.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi quand...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Prends soin de toi.
保重。
Brief aan familie en vrienden
Je t'aime.
我爱你。
Brief aan partner
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Amicalement,
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tendrement,
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Bises,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Bisous,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie