Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Hyvä John,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hei äiti / isä
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hei setä Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hei John,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Heippa John,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Rakkaani,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Rakkaani,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Rakas John,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Kiitos kirjeestäsi.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Onko sinulla suunnitelmia...
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ilahduin kuullessani, että...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
On ikävää kertoa, että...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Olin pahoillani kuullessani, että...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... lähettää terveisiä.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Sano ... terveisiä minulta.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Kirjoita taas pian.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pärjäilkää.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Rakastan sinua.
Mi amas vin.
Brief aan partner
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kaikkea hyvää,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Rakkaudella,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Rakkain terveisin,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Rakkaudella,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie