Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Hyvä John,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hei äiti / isä
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hei setä Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hei John,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Heippa John,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Rakkaani,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Rakkaani,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Rakas John,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Kiitos kirjeestäsi.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Oli mukava kuulla sinusta taas.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Onko sinulla suunnitelmia...
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ilahduin kuullessani, että...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
On ikävää kertoa, että...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Olin pahoillani kuullessani, että...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... lähettää terveisiä.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Sano ... terveisiä minulta.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Kirjoita taas pian.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Kirjoita takaisin heti, kun...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pärjäilkää.
保重。
Brief aan familie en vrienden
Rakastan sinua.
我爱你。
Brief aan partner
Terveisin,
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Parhain terveisin,
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Parhain terveisin,
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kaikkea hyvää,
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Rakkaudella,
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Rakkain terveisin,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Rakkaudella,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie