Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
เรียน จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
ที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
สุดที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
ฉันรักคุณ
Brief aan partner
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
ด้วยความรักยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
รักอย่างมาก
Informeel, brief aan familie