Russisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Дорогой Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Привет, Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Здорово, Иван,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Иван,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Любимый (ая),
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Дорогой мой...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Милый Иван,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Береги себя.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
С уважением..
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Я вас люблю,
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Люблю,
Informeel, brief aan familie