Pools | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Drogi Janie,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Cześć Michale,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hej Janku,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Janku,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Dziękuję za Twój list.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Ściskam,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Informeel, brief aan familie